Biyogaz, biyokütlenin anaerobik fermentasyonu, örneğin, gıda endüstrisinden gelen artıklar, atık, kanalizasyon çamuru veya yenilenebilir hammaddeler ile üretilir.

Fermantörlerde, biyogaz anerober fermentasyonunda biyokütleden üretilir. Biyokütlenin kaynağına bağlı olarak biyogazın gaz bileşimi değişir. Tipik bir gaz bileşimi% 60 CH4 (metan) ve% 40 CO2 (karbondioksit) ‘dir. Gaz ıslaktır (su ile doyurulur) ve H2S gibi kirleticiler içerir. Ön temizlemede nem ve H2S giderilir.

Fermentörlerde ve ön temizlemede genellikle düşük basınçlı körükler kullanılır. Biyogaz depolandığında veya biyogaz işlenecek olduğunda kompresörlere ihtiyaç duyulur, böylece metan içeriği% 96’dan daha fazladır. Biyogaz yükseltme, farklı yöntemlerle yapılabilir. Pratik olarak hepsi, kompresörler tarafından üretilen 6 ila 15 bar arasında bir işlem basıncı gerektirir.