• Biyogazın biyometa yükseltilmesi
  • Doğal gaz şebekesine tedarik
  • Araç yakıt ikmali için tedarik
  • Fermantasyonda biyogaz vasküler kompresyon
  • Doğal gaz şebekesinde fazla elektrik enerjisini depolamak için biyogaz, biyometan ve CO2 sıkıştırması (gaza güç)